Vergoedingen

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, gaat niet ten koste van uw eigen risico. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van de grootte van het aanvullende pakket, u kunt dit in uw polis nakijken of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wilt u de vergoedingen voor oefentherapie vanuit de aanvullende verzekering online bekijken, klik dan: hier. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat 18 keer oefentherapie vergoed wordt door de basisverzekering. Bij bepaalde aandoeningen die voorkomen op de lijst met chronische aandoeningen, waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst komen uit de aanvullende verzekering, of zijn voor eigen rekening, afhankelijk van de grootte van het aanvullende pakket.

Directe toegankelijkheid

U kunt rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar zonder verwijzing. Werkwijze: wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening brengt aan het licht of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan.