Goede conditie en ademtechniek bij COPD of astma

COPD en astma zijn longziekten die benauwdheid, hoesten en opgeven van slijm veroorzaken. Het ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen, vooral bij inspanning. Bij COPD gebeurt dit continu, bij astma in aanvallen. Patiënten raken hierdoor vermoeid, wat in het dagelijks leven tot beperkingen leidt, in meer of mindere mate. Traplopen, sporten, boodschappen doen, haren wassen, stoeien met de kleinkinderen enzovoort. Het lukt niet meer of gaat heel moeizaam.

De oefentherapeut Cesar onderzoekt in hoeverre de ernst van de verminderde longfunctie overeenkomt met de beperkingen in het leven van alledag.
Op basis daarvan kan een individuele behandeling gestart worden. Het is ook mogelijk deel te nemen aan een groepsbehandeling.

Met oefentherapie Cesar wordt gewerkt aan:

  • Een betere ademtechniek;
  • Meer inspanningsvermogen en conditie;
  • Een betere spierkracht;
  • Oefeningen gericht op het dagelijks leven, zoals zitten, opstaan, wandelen;
  • Meer kennis van het ziektebeeld;
  • Het verminderen van angst m.b.t. kortademig- en benauwdheid;
  • De inhalatietechniek van medicijnen;
  • Hoesttechniek.