Hyperventilatie, verbeteren van de ademtechniek en ontspanning

Hyper (te veel) ventilatie (ademen) betekent te veel ademen. Hyperventilatie is geen ziekte, het is een reactie van het lichaam op angst, stress, psychische druk, zorgen, (zakelijke) ongerustheid, overmatige inspanning, benauwdheid of emoties. Kenmerkend voor hyperventilatie is gespannenheid, benauwdheid en de angst die daarmee samengaat.

Tijdens het ademen, ademen we zuurstof (O2) in en koolstofdioxide (CO2) uit. Wanneer u gespannen ademhaalt, ademt u sneller uit, waardoor de CO2- waarde in het bloed daalt, wat kan leiden tot diverse klachten zoals benauwdheid, hartkloppingen, (spier)pijn op de borst, misselijkheid en duizeligheid. Hyperventilatie is beangstigend, het voelt alsof u onvoldoende zuurstof binnen krijgt.

Er bestaan twee vormen van hyperventilatie:

  • acute hyperventilatie
  • chronische hyperventilatie.

 

Bij acute hyperventilatie is er sprake van een plotseling gejaagde ademhaling, hartkloppingen of andere negatieve (fysieke) gevoelens. Er ontstaat onrust of zelfs angst.

Deze angst verstoort uw normale lichaamsprocessen, met onprettige sensaties als gevolg. De klachten kunnen verergeren na de eerste, onverwachte aanval van hyperventilatie. Er kan angst ontstaan voor herhaling. Wanneer de situatie waarin de aanval optrad zich later herhaalt, kan de gedachte aan die angst en paniek opnieuw leiden tot klachten.

Zo kunnen mensen in een chronisch patroon van hyperventileren, angst- en paniekgevoelens terechtkomen: het zogenaamde hyperventilatiesyndroom of gegeneraliseerde angstsyndroom.

Bij chronische hyperventilatie hyperventileert u als het ware voortdurend, zonder dat er merkbaar snel of veel geademd wordt. Chronische hyperventilatie wordt gekenmerkt door vage klachten, die echter constant aanwezig kunnen zijn. Naarmate u zich meer bewust wordt van uw hyperventilatie, verergeren de symptomen en wordt de kans op een aanval groter. Het woord ‘chronisch’ betekent ‘voortdurend aanwezig’, er wordt niet mee bedoeld dat de klachten niet zullen overgaan.

Met oefentherapie Cesar wordt gewerkt aan:

  • Ademhalingsoefeningen om de ademtechniek te verbeteren;
  • Informatie en inzicht te geven in de oorzaak en symptomen van hyperventilatie, angst- en spanningsklachten;
  • Het aanleren van strategieën om hyperventilatie, angst of spanning te stoppen;
  • Het verminderen van spanning door ontspanningsoefeningen.