Pijnklachten tijdens het werk
CANS / RSI

Overbelasting van spieren en gewrichten komen vaak voort uit het dagelijks werk. Tijdens deze werkzaamheden worden immers dikwijls dezelfde belastende, herhalende bewegingen gemaakt. Een goede werkhouding is daarom van belang. Goed staan, zitten, bukken en tillen kunnen klachten voorkomen.

Met oefentherapie Cesar wordt gewerkt aan:

  • Verbeteren van de werkhouding;
  • Het versterken van de spieren en verbeteren van de conditie;
  • Ergonomische verbeteringen op de werkplek.

Er zijn mogelijkheden voor individuele behandeling in de praktijk en advisering op de werkplek.

CANS/RSI

Klachten kunnen beginnen met stijfheid in armen en handen, tintelingen in de vingers of een raar en oververmoeid gevoel in de armen, nek en schouders.
Dit kan leiden tot pijn en tot minder kracht, coördinatie en gevoel. Wanneer daar niets aan wordt gedaan, bestaat de kans op RSI. Tegenwoordig wordt hier ook de term CANS (Complaints of the Arms, Neck and/of Shoulder) voor gebruikt. Iemand met CANS kan ernstig beperkt worden in het dagelijks functioneren. Niet alleen fysiek, maar ook maatschappelijk en psychisch. Het verraderlijke van CANS is dat het heel geleidelijk gaat. Wie te lang in een verkeerde houding zit, staat of werkt en mensen die hoge werkdruk ervaren lopen de meeste risico’s.
Voorbeelden van ‘risicovolle’ beroepen zijn: beeldschermwerkers, caissières, kappers, koks, lopendebandmedewerkers, tandartsen, bouwvakkers en (beroeps)musici.

Met oefentherapie Cesar wordt gewerkt aan:

  • Spanning herkennen voordat sprake is van pijn of ongemak, ontspanningsoefeningen;
  • Trainen van een goede werkhouding;
  • Versterken van nek-, rug en schouderspieren;
  • Het aanpassen van de werkplek in ergonomisch opzicht.